Kiinteistönmuodostus 

Kiinteistön kaupan jälkeen ostajan on haettava lainhuutoa. Lainhuutoa on haettava kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun kauppa on tehty.
Lainhuutoa on haettava myös silloin, kun omistusoikeus kiinteistöön on saatu esimerkiksi perintönä, lahjana tai vaihtona.

Myös määräalan ostajan on haettava lainhuutoa. Lainhuudon myöntäminen käynnistää silloin kiinteistön muodostamisen, joten ostajan ei tarvitse erikseen hakea lohkomista tai tontinmittausta.

Kiinteistöjen kirjaamisasiat eli lainhuudot, kiinnitykset ja erityisen oikeuden kirjaamiset ovat siirtyneet Maanmittauslaitokseen 1.1.2010 alkaen.

Maanmittauslaitos

 

 


Powered by WebUpdate