Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta on viranomaistoimintaa. Sen tehtävänä on osaltaan varmistaa, että rakennettu ympäristö on turvallinen, terveellinen, kestävä ja viihtyisä. Rakennusvalvontaviranomaisena toimii ympäristölautakunta. Rakennus-, toimenpide-, maisematyö- ja ilmoituslupapäätökset tekee rakennustarkastaja.

Rakennustarkastajan suorittama rakennustyön viranomaisvalvonta alkaa luvanvaraisen rakennustyön aloittamisesta, etenee rakennekatselmuksiin ja päättyy loppukatselmukseen.

Mikäli rakentaminen poikkeaa asemakaavasta, oikeusvaikutteisesta yleiskaavasta tai rakennusjärjestyksestä, tai jos rakennetaan suunnittelutarvealueelle tai ranta-alueelle, jolle ei ole vahvistettua kaavaa, tulee ennen rakennusluvan hankkimista saada hankkeelle erillinen suunnittelutarveratkaisu tai poikkeuslupa joko ympäristölautakunnalta tai Lapin ympäristökeskukselta.


Yhteyshenkilöt:
Teknisen toimen päällikkö
Ilkka Soukka
Puh. 0400 691 616 
etunimi.sukunimi@simo.fi
 

Toimistosihteeri
Leila Antinoja
Puh. 040 352 9248
etunimi.sukunimi@simo.fi

 

 Rakennuslupahakemus (suomi.fi)
Rakennuslupaohjeet
 Rakennushankeilmoitus, (Väestörekisterikeskus)
 Rakennushankeilmoituslomakkeen täyttöohjeet (Väestörekisterikeskus)
 Selvitys naapurin kuulemisesta
 Työnjohtajahakemus 
 (suomi.fi)
 Poikkeamislupahakemus (suomi.fi)
 Poikkeamislupaohje
 

Lupa-asiat 
Ympäristölautakunta 
 Simon kunnan rakennusjärjestys

Liite rakennusjärjestykseen

Liitelomake


Suomen_rakentamismääräyskokoelma
Maankäyttö- ja rakennuslaki
Maankäyttö- ja rakennusasetus


Powered by WebUpdate