Esiopetus

Sivistystoimen alaista esiopetusta järjestetään Simon ja Maksniemen päiväkodeissa ja erillisissä ryhmissä päiväkotien yhteydessä.

Esiopetuksen keskeisenä tehtävänä on edistää lapsen suotuisia kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä luoda pohja elinikäiselle oppimiselle myönteisten oppimiskokemusten, leikin ja toiminnan avulla.

 

Yhteystiedot 
 

Varhaiskasvatusjohtaja

Sirpa Soikko

Ratatie 6

95200 SIMO

p. 040 593 7669

etunimi.sukunimi@simo.fi

 

 

Simon päiväkoti

Päiväkodin johtaja
Pirjo Miettinen
Simontie 5
95200 SIMO
Puh. 040 536 5276
etunimi.sukunimi@simo.fi

 

 

Erillinen esiopetusryhmä/Simo

Lastentarhanopettaja

Pirjo Ravaska
Puh. 040 536 5276
etunimi.sukunimi@simo.fi

 

 

Puheterapeutti

 

Puh. 08-5875 6877

etunimi.sukunimi@oulunkaari.com

 

 

Toimintaterapeutti

Tuire Ruonala

Puh. 08-5875 6878

etunimi.sukunimi@oulunkaari.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksniemen päiväkoti
Päiväkodin johtaja 

Anneli Ylikärppä
Siikatie 7
95230 MAKSNIEMI
Puh. 040 769 1123
etunimi.sukunimi@simo.fi

 

 

Erityislastentarhanopettaja

(Simon päiväkoti, Maksniemen päiväkoti,

perhepäivähoito)

Simontie 5

95200 SIMO

Puh. 040 738 4054

etunimi.sukunimi@simo.fi

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


Päivähoito

 


Powered by WebUpdate