Hyvät simolaiset,

 

Olen toiminut kunnanjohtajan viransijaisena maaliskuun ajan ja nyt sitten varsinaisena huhtikuun alusta. Eilen juhlistimme edeltäjäni Esko Tavian läksiäisiä Simon Pirtillä. Paljon on ehtinyt Simon kunnassa tapahtua viimeisen kolmentoista vuoden aikana ja toimeliaisuutta on ollut. Kiitokset hänelle! Tästä on hyvä jatkaa.

Päättynyt maaliskuu on ollut monin tavoin mieliinpainuvaa aikaa. Ensimmäinen varsinainen edustustehtäväni kunnanjohtajan viransijaisena oli jokseenkin harvinaislaatuinen. Sain valtuuston puheenjohtajan kanssa kunnian viedä Simon kunnan tervehdyksen ja onnittelut 4.3.2015 100-vuotissyntymäpäiväjuhlaan simolaiselle rouvalle hänen omaan kotiinsa. Todella ainutkertainen ja lämminhenkinen juhla, joka jää mieliimme pitkäksi aikaa.

Alkanut vuosi ja tuleva huhtikuu ovat monien suurten päätösten ja muutoksen aikaa. Valtakunnan tasolla valitsemme uudet kansanedustajat ja saamme uuden hallituksen. Vaalijännitystä on jo kovasti ilmassa ja toiveet asetettu omiin ehdokkaisiimme. Näen äärimmäisen tärkeäksi, että saisimme omasta seutukunnasta suoran linkin eduskuntaan.

Simon kunnan osalta merkittävin asia on kuitenkin kuntajakoselvitys. Joulukuussa 2014 saimme esityksen Kemin, Keminmaan ja Simon kuntien lakkauttamisesta ja uuden Kemin kaupungin perustamisesta 1.1.2017. Yhdistymissopimuksesta luottamushenkilöt neuvottelivat helmikuussa useaan kertaan ja tuloksena saimme mm. uudistuksellisen aluejohtokunnat sisältävän sopimuksen. Simon kunnanvaltuusto päättää sopimuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä 13.4.2015 kokouksessa. Samanaikaisesti ovat valtuustot koolla asiasta päättämässä myös Kemissä ja Keminmaassa.

Kuntalaiskuuleminen kuntajakoselvityksen tiimoilta oli Simossa 24.2.2015. Tilaisuudessa esiteltiin tarkentunut yhdistymissopimus. Olin tuolloin myös paikalla tarkalla korvalla kuuntelemassa. Tilaisuudessa nousi odotetusti esiin kuntalaisten huoli lähipalveluiden säilymisestä Simossa. Osassa mielipiteitä todettiin kuntaliitoksen olevan väistämätön nykykehityksen valossa, vaikkakin kriittisyyttä ja epäilyjä oli ilmassa. Toisaalta tiedämme, että muutos on aina myös mahdollisuus.

Epävarmuutta on toki ilmassa myös ilman kuntaliitoskeskustelujakin. Simon kunnan talousluvut heikkenevät valitettavaa vauhtia valtionosuusjärjestelmän muutoksesta johtuvan tulopohjan romahduksen vuoksi. Valtionosuusuudistus kohtelee Simon kuntaa niin epäreilulla tavalla, että olemme tehneet oikaisuvaatimuksen moisesta vääryydestä valtiovarainministeriölle. Pelkkä järjestelmän uudistus tuo lisäpainetta kunnallisveron korotukseen liki 2 % -yksikköä. Tällaista emme voi hyväksyä! Valtionosuusjärjestelmän tulisi turvata kunnallisten palvelujen järjestäminen tehokkaasti koko maassa kohtuullisella vero- ja maksurahoituksella eikä romuttaa maalaismaisten pienten kuntien taloutta ja mahdollisuuksia toimia. Peruspalveluista pyrimme kuitenkin omassa kunnassamme pitämään kiinni – riippumatta sote -ratkaisujen siirtymisestä ja kuntaliitosasioista.

Me Simossa olemme nyt profiloituneet tuulivoima-kunnaksi ja tuulipuistohankkeet etenevät suotuisassa myötätuulessa. TuuliWatti Oy:n 27 uuden tuulivoimalan hanke on edennyt jo rakennuslupavaiheeseen. Tuulivoiman kiinteistöverotuksen osalta odotamme uuden tulevan hallituksen ryhtyvän pikaisesti toimiin ja oikaisevan epäkohdan, jotta tuulipuistot saadaan korkeamman voimalaitosten kiinteistöverotuksen piiriin.

 

 

Aurinkoista kevättä kaikille toivottaen,
Vivi Marttila
Kunnanjohtaja


Powered by WebUpdate