Valtuuston kokoukset

Valtuuston kokouksia on noin kuusi kertaa vuodessa ja ne pidetään yleensä maanantaisin klo 19.00 kunnan virastotalossa valtuuston kokoushuoneessa. Kokoukset ovat julkisia, jollei kokouksessa käsitellä asiaa tai asiakirjaa, joka on lailla säädetty salassa pidettäväksi tai jollei valtuusto muuten painavan syyn vuoksi jossakin asiassa toisin päätä.

Valtuuston kokouskutsu annetaan vähintään viisi päivää ennen kokousta. Kokouksen esityslista on nähtävänä  kunnan virallisella ilmoitustaululla, kirjastossa ja kunnan kotisivuilla. Kokouksesta ilmoitetaan Lounais-Lappi -lehdessä.

 

Kunnanhallituksen kokoukset

Kunnanhallitus kokoontuu pääsääntöisesti joka kolmas maanantai klo 15.00 kunnan virastotalossa kunnanhallituksen kokoushuoneessa.  Kokouksen esityslista on nähtävänä kunnan virallisella ilmoitustaululla, kirjastossa ja kunnan kotisivuilla.

 

Lautakunnat kokoontuvat 6 - 10 kertaa vuodessa tarpeen mukaan.

 

Pöytäkirjojen nähtävilläpito

Valtuuston ja kunnanhallituksen pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä kunnanviraston keskustoimistossa  kolmantena arkipäivänä kokouksen jälkeen. 

 

Sivistyslautakunnan pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä koulutoimistossa kokousta seuraavan

viikon torstaina.

 

Teknisen lautakunnan pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kunnanviraston teknisellä osastolla kolmantena arkipäivänä kokouksen jälkeen. 

 

Tarkastetut pöytäkirjat julkaistaan kunnan kotisivuilla.

 

Muutoksenhaku

Pöytäkirjoihin liitetään kunnallisvalitus- / oikaisuvaatimus- / tai muu muutoksenhakuohje.

 

Asianosaiselle lähetetään päätöstä koskeva pöytäkirjanote oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen tiedoksi kirjeellä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 


Powered by WebUpdate