Oulunkaaren kuntayhtymän avoimet työpaikat

 

http://www.kuntarekry.fi/Sivut/Default.aspx

 

 

Simon kunnan avoimet työpaikat

Simon kunnan varhaiskasvatuksessa on haettavana erityislastentarhanopettajan osa-aikainen (50%) sijaisuus ajalle 26.3.-31.7.2018. Tehtävä vakinaistettaneen kokoaikaisena elokuun alusta.

Erityislastentarhanopettajan tehtävänä on työskennellä lapsiryhmässä ja vastata lasten kasvatuksen, opetuksen, hoidon ja erityispedagogisten tarpeiden suunnittelusta, arvioinnista, toteutuksesta ja kehittämisestä yhdessä muun kasvatushenkilöstön ja vanhempien kanssa.

Tehtävään valittavalta edellytämme joustavuutta, omatoimisuutta ja kokemusta varhaiskasvatuksesta. Lisäksi arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja.

Erityislastentarhanopettajan toimeen on kelpoinen henkilö, jolla on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) ja asetuksen (608/2005) mukainen pätevyys.

Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom. tarkoitettu rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta.

Hakemukset 19.3.2018 klo 14 mennessä osoitteella: Simon koulutoimisto, Simontie 3, 95200 Simo tai sähköpostitse matti.poikela@simo.fi

Lisätietoja: rehtori-sivistystoimenjohtaja Matti Poikela p. 040 182 8235

 

Simon kunta julistaa haettavaksi toistaiseksi voimassa olevan

TOIMISTOSIHTEERIN TOIMEN

Toimistosihteerin keskeisiin tehtäviin kuuluvat kunnan laaja-alaiset toimisto- ja asianhallintatehtävät, mm. kunnanhallituksen - ja valtuuston esityslistojen ja pöytäkirjojen laadinta sekä päätösten tiedoksianto. Toimistosihteeri toimii kunnan keskusarkiston vastuunalaisena hoitajana.

Kyseessä on toistaiseksi voimassa oleva työsuhde, jonka ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Työsuhteessa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Toimistosihteerin kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva opistotasoinen tutkinto. Lisäksi katsomme kunnallishallinnon ja arkistonhoidon kokemuksen eduksi. Arvostamme kehittämishenkistä toimintatapaa.

Hakemus, johon on liitetty ansioluettelo tarpeellisine liitteineen, on toimitettava kunnanhallitukselle osoitettuna 28.9.2017 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Simon kunnanhallitus, Ratatie 6, 95200 Simo tai sähköisesti osoitteella simon.kunta@simo.fi.

Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Vivi Marttila, vivi.marttila@simo.fi tai puh. 050 575 5450.

 

 

 

 

 

 


Powered by WebUpdate