Hallintojohtajan virka

Lisätty: 07.04.2017

Simon kunta julistaa haettavaksi

 

HALLINTOJOHTAJAN VIRAN

 

Viran kelpoisuusehtona on virkaan soveltuva korkeakoulututkinto sekä hyvä perehtyneisyys kunnallishallintoon ja –talouteen. Arvostamme hyviä yhteistyö- ja johtamistaitoja sekä kehittämishenkistä toimintatapaa.

 

Hallintojohtaja toimii kunnan taloushallinnosta ja taloussuunnittelusta vastaavana. Lisäksi hallintojohtajan vastuulla on muun muassa kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja henkilöstötoimikunnan kokousasioiden valmistelu-, sihteeri- ja täytäntöönpanotehtäviä sekä kunnan tietohallinto. Hallintojohtaja kuuluu kunnan johtoryhmään ja toimii tarvittaessa kunnanjohtajan sijaisena.

 

Virkasuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

 

Hakemus, johon on liitetty ansioluettelo tarpeellisine liitteineen, on toimitettava kunnanvaltuustolle osoitettuna 27.4.2017 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Simon kunnanhallitus, Ratatie 6, 95200 Simo tai sähköisesti osoitteella simon.kunta@simo.fi.

 

 

Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Vivi Marttila, vivi.marttila@simo.fi tai puh. 050 5755 450.

takaisin


Powered by WebUpdate