1. kuulutus kunnallisvaaleista 2021

                                           SIMON KUNTA

 

Simon kunnassa 13. kesäkuuta 2021 toimitettavissa kuntavaaleissa valitaan 1.8.2021-31.5.2025 kestäväksi kaudeksi seitsemäntoista (17) valtuutettua ja heille lainmukainen määrä varavaltuutettuja.

 

Valitsijayhdistyksen ja puolueiden ehdokaslistojen julkaisemista tarkoittavia hakemuksia sekä ilmoituksia yhteislistasta ja vaaliliitosta niihin liittyvine asiakirjoineen ja ilmoituksineen ottaa vastaan kunnanvirastossa viraston aukioloaikana kello 8.00 – 11.30 ja 12.30 – 16.00 keskus­vaalilautakunnan valtuuttamana hallintojohtaja ja hänen ollessa estyneenä keskushallintopalvelujen toimistosihteeri. Asiakirjat ja ilmoitukset on toimitettava viimeistään toukokuun 4. päivänä 2021 ennen kello 16.00. Aikaisemmin jätetyt hakemukset ovat edelleen voimassa, jollei vaaliasiamies niitä muuta, eikä niitä tarvitse tehdä uudelleen.

 

Edellä mainitut henkilöt vastaanottavat myöhemminkin samassa paikassa vaalilaissa mainittuja oikaisuja, ilmoituksia ja muita asiakirjoja kunnanviraston aukioloaikoi­na 12.5.2021 kello 16.00 saakka.

 

Kunnan keskusvaalilautakunnan kokoukset pidetään kunnantalolla, kunnanhallituksen kokoushuoneessa. Kunnan keskusvaalilautakunnan osoite on: Kunnantalo, Ratatie 6, 95200 Simo, puh. 016 269 111

 

 

SIMON KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTAMuita uutisia