Alkutuotannon väliaikainen tuki

Alkutuotannon väliaikainen tuki auttaa maatiloja ja maatalousalan yrityksiä, joiden taloudellinen tilanne on heikentynyt koronaviruspandemian aiheuttamien markkina- ja tuotantohäiriöiden takia.

Tuki on suunnattu niille, joiden markkinat ovat hiipuneet tai loppuneet kokonaan koronaviruspandemian takia, eikä korvaavia ole löytynyt. Tukea voivat hakea esimerkiksi pitkälle erikoistuneet maatilat, jotka ovat toimittaneet kasvi- tai eläintuotteita suoraan ravintoloihin, mutta niiden markkinointi muutoin on vaikeaa. Tuki ei ole rajattu pelkästään syötäviin tuotteisiin, myös koristekasvit, turkikset ja muut alkutuotannon tuotteet kuuluvat tuen piiriin.

Muut yritykset kuin alkutuotannon alan yritykset eivät kuulu tämän avustuksen piiriin. Tukea eivät voi hakea kalastus- ja vesiviljelyalan yritykset, eikä metsätalouden tuotteet kuulu maatalouden alkutuotantoon. Tukea ei myönnetä julkisille organisaatioille, säätiöille tai yhdistyksille.

Tukea voi hakea 30.6.2021 saakka.

Kattava tietopaketti tuesta hakuohjeineen löytyy  Ruokaviraston sivustolta.

Voidaan punnita asiaa halutessasi yhdessä: jari.juusola@simo.fi , 040 6217115

 Muita uutisia