KUULUTUS

Aluevaalien ennakkoäänes­tys toi­mi­te­taan Si­mon kun­nas­sa 12. – 18.1.2022 Si­mon kunnanvirastos­sa ma – pe klo 10.00-17.00 sekä la – su klo 10.00-14.00.

Simon terveysaseman vuodeosastolla, palvelutalo Kiikanpalossa ja palvelukoti Mäntylässä ennakkoäänestys toimitetaan vaalitoimikunnan em. laitoksissa julkaisemassa ilmoituksessa mainittuna aikana.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitet­ta­va siitä kunnan keskusvaalilautakunnalle joko kirjallisesti (Ratatie 6, 95200 Simo) tai puhelimitse (puh. 016 269 111) vii­meistään 11.1.2022 en­nen klo 16.00.

VAALITOIMITUS

Vaalitoimitus suoritetaan alla luetelluilla Simon äänes­tysalueilla ja äänestyspaikoilla tammikuun 23. päivänä 2022 seu­raa­vasti:

Äänestysalue         Äänestyspaikka

I Asema                  Kunnantalo, Ratatie 6

II Maksniemi         Maksniemen ala-aste, Siikatie 5

Vaalitoimitus alkaa klo 9.00 ja jatkuu vaali­päi­vänä yh­tä­jak­soi­sesti klo 20.00 saakka.

SIMON KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTAMuita uutisia