Asemakaavan hyväksyminen (MRA 93§): Simon asemanseudun asemakaava-alueen (Asemakylän) täydennys ja asemakaavan laajennus

Simon kunnanvaltuusto on kokouksessaan 9.8.2021 §132 hyväksynyt Simon asemanseudun asemakaava-alueen (Asemakylän) täydennys ja asemakaavan muutoksen. Asemakaava koskee kortteleita 23, 26, 28, 30-33, 39, 41, 65 sekä näihin liittyviä LV-, VP-, EV-, LT ja LYT sekä katu-alueita. Täydennys ja laajennus mahdollistaa Vt4/E75 muutokset ja merkittävät valtakunnallisen tieympäristön parannukset taajaman kohdalla. Asemakaavamuutoksessa keskitytään keskeisten tavoitteiden VT4/E75 merkittävän tiesuunnitelmassa esitettyjen valtakunnallista liikennettä koskevien parannustoimien toteuttamiseen, joita ovat etenkin melusuojauksen ja liikenneturvallisuuden parantaminen.

 

Kaava-aineistoon voi tutustua kunnan internetsivuilla osoitteessa: https://www.simo.fi/tekniset-palvelut/kaavoitus-2/asemakaavat/ tai kunnanvirastossa Ratatie 6.

 

Pöytäkirja on nähtävillä ja saatavissa valitusosoituksineen kunnanvirastossa, osoitteessa Ratatie 6 95200 Simo

 

 

KunnanvaltuustoMuita uutisia