Hittikan teollisuusalueen ja Sänkelän alueen asemakaavalaajennukset vireille

Hittikan teollisuusalueen asemakaavalaajennus

Asemakaavalaajennuksen tavoitteena on mahdollistaa Asemakylän teollisuusalueen laajentaminen vuonna 2021 laaditun esisuunnitelman mukaisesti.

Kunnanhallitus on 27.2.2023 § 53 päättänyt käynnistää Asemanseudun asemakaavan laajentamisen Hittikan teollisuusalueelle.

Sänkelän alueen asemakaavalaajennus

Asemakaavalaajennuksen tavoitteena on osoittaa maankäyttö nykytilannetta vastaavaksi Vt4-tiejärjestelyjen myötä muuttuneiden aluevarausten johdosta ja osoittaa myös alueella olevat asuinkiinteistöt kaavaan.

Kunnanhallitus on 16.5.2022 § 124 päättänyt käynnistää Sänkelän alueen asemakaavan laajentamisen.

Asemakaavat tulevat vireille tällä kuulutuksella 14.9.2023.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on saatavilla kunnan kotisivuilta (www.simo.fi, >Palvelut>Tekniset palvelut>Kaavoitus>Asemakaavat) ja kunnasta koko kaavoitusprosessin ajan.  Osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyyttä koskevat mielipiteet tulee toimittaa 13.10.2023 mennessä kirjallisesti osoitteella: Simon kunta, Ratatie 6, 95200 Simo

Lisätietoja antavat:

Simon kunta / Tekniset palvelut                                    Kaavakonsultti:

Ilkka Soukka                                                                     Arkkitehtitoimisto Jarmo Lokio Oy

0400 691 616                                                                   Jarmo Lokio

ilkka.soukka@simo.fi                                                     044 700 2155

                                                                                           jarmo.lokio@lokio.fi 

Linkki asemakaavat-sivulle

 Muita uutisia