Ilmoitus kuulutuksesta/ Ympäristösuojelulain mukainen päätös/ Tainivaaranaavan turvetuotantoalueen ympäristöluvan nro 31/2015/1 rauettaminen, Simo

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto:Muita uutisia