Karsikon ja Saarenrannan välisen yhdystien asemakaava sekä Oravantien asemakaavamuutos vireille ja valmisteluvaiheen aineisto nähtäville

Karsikon ja Saarenrannan välisen yhdystien asemakaava vireille ja valmisteluvaiheen aineisto nähtäville

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa Karsikontieltä yhdystie Saarenrannantielle. Yhdystie poistaisi nykyisellään häiritsevänä koetun läpikulkuliikenteen asutusalueen läpi.

Simon kunnanhallitus on 6.2.2023 § 37 päättänyt käynnistää Karsikontien ja Saarenrannantien välisen yhdystien asemakaavoituksen.

 

Oravantien asemakaavamuutos vireille ja valmisteluvaiheen aineisto nähtäville

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on saada parannettua liikenneturvallisuutta. Oravantie poistuu ja tien päässä sijaitsevalle olevalle kiinteistölle osoitetaan uusi liittymä.

Simon kunta on käynnistänyt asemakaavan muutoksen Oravantien alueelle teknisenä asemakaavamuutoksena.

 

Asemakaavat tulevat vireille ja valmistelumateriaalit nähtäville tällä kuulutuksella 14.9.2023.

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ovat saatavilla kunnan kotisivuilta (www.simo.fi, >Palvelut>Tekniset palvelut>Kaavoitus>Asemakaavat) ja kunnasta koko kaavoitusprosessin ajan ja valmistelumateriaali on nähtävillä 13.10.2023 saakka, jonka jälkeen kaavaluonnos tarkistetaan ehdotusvaiheeseen.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyyttä ja valmistelumateriaalia koskevat mielipiteet tulee toimittaa ​13.10.2023 mennessä kirjallisesti osoitteella:

 

Simon kunta

Ratatie 6

95200 Simo

 

Lisätietoja antavat:

Simon kunta / Tekniset palvelut                                    Kaavakonsultti:

Ilkka Soukka                                                                     Arkkitehtitoimisto Jarmo Lokio Oy
0400 691 616                                                                  Jarmo Lokio
ilkka.soukka@simo.fi                                                     044 700 2155
                                                                                           jarmo.lokio@lokio.fi 

Linkki asemakaavat-sivulleMuita uutisia