Kevyen liikenteen väylän sulkeminen Maksniemessä päivitetty 8.5.2020

Vt4-työmaan vuoksi joudutaan kevyen liikenteen väylä väliltä Lohikellari – Maksniemen päiväkoti sulkemaan liikenteeltä 6.5.2020 alkaen. Kevyen liikenteen väylä on alustavasti suljettu 15.5.2020 saakka, mutta tarvittaessa sulkemista voidaan joutua pidentämään.Muita uutisia