Leilisuon tuulivoimapuiston yleiskaavan valmisteluaineisto (kaavaluonnos) ja ympäristövaikutusten arviointiselostus nähtäville

Simon kunnan kunnanhallitus on päättänyt 16.10.2023 § 263 asettaa Leilisuon tuulivoimapuiston yleiskaavan valmisteluaineiston ja ympäristövaikutusten arviointiselostuksen nähtäville kuulemista varten 26.10.2023-2.1.2024 väliseksi ajaksi. (MRL 62 §, MRA 30 §, YVAL 17 § ja 20 §, YVAA 5 §)

Yleiskaavan valmisteluaineisto (kaavaluonnos) sekä ympäristövaikutusten arviointiselostus pidetään nähtävillä kunnan ilmoitustaululla ja internetsivuilla osoitteessa

www.simo.fi/tekniset-palvelut/kaavoitus-2/yleiskaavat/ sekä ELY-keskuksen internetsivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/yleiskaavaSimonLeilisuontuulivoimaYVA.

Yleiskaavaa ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskeva yleisötilaisuus järjestetään keskiviikkona 29.11.2023 klo 17.00-19.00 Simon kunnan valtuustosalissa (Ratatie 6). Tilaisuuden kahvitarjoilu alkaa klo 16.30. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä. Tervetuloa! Ohjeet yleisötilaisuuteen osallistumisesta sekä linkki itse tilaisuuteen löytyvät edellämainituista internetosoitteista.

Nähtävillä olevaan asiakirjaan voi esittää mielipiteitä ja lausuntoja nähtävilläoloaikana. Mielipiteet ja lausunnot tulee toimittaa kuulemisaikana (2.1.2024 mennessä) joko sähköisesti tai kirjallisesti osoitteella: simon.kunta@simo.fi tai Simon kunta, Ratatie 6, 95200 Simo.

YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena toimiva Lapin ELY-keskus antaa perustellun päätelmänsä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 2.3.2024 mennessä. Lausunto laitetaan nähtäville edellä mainituille verkkosivuille.

Myrsky Energia Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Simon Leilisuon alueelle. Kaava-alueelle suunnitellaan yhteensä noin 8 uuden tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä. Tuulivoimapuiston sähkönsiirtoa suunnitellaan toteutettavaksi Simojoen sähköaseman kautta. OAS ja YVA-ohjelman nähtävilläolon jälkeen hankkeeseen on lisätty kaksi toteutusvaihtoehtoa, joissa hankealuetta on pienennetty luoteesta ja suurennettu kaakon suuntaan. Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan kolmea toteutusvaihtoehtoa, joista yksi on YVA-suunnitelma vaiheen mukainen 14 voimalan vaihtoehto sekä niin sanottua nollavaihtoehtoa eli hankkeen toteuttamatta jättämistä.

Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää tuulivoimayleiskaavan laatimista. Yleiskaava laaditaan MRL 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena. Tuulivoimapuistohankkeessa yhdistetään YVA-lain (252/2017) mukaisesti ympäristövaikutusten arviointi (YVA) ja kaavamenettely. Tuloksena on sekä yleiskaava että hankkeen YVA.

Kaavoitus jakaantuu neljään vaiheeseen: vireilletulo, valmisteluvaihe, ehdotusvaihe ja hyväksyminen. Ympäristövaikutusten arvioinnissa on kaksi vaihetta: ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma (joka on julkaistu osana kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa vireilletulovaiheessa) ja ympäristövaikutusten arviointiselostus (joka julkaistaan nyt osana kaavan valmisteluvaiheen aineistoa). Valmisteluvaiheen lausuntoajan jälkeen yhteysviranomainen (ELY-keskus) antaa asiassa perustellun päätelmänsä. Tämän jälkeen yleiskaava etenee ensin ehdotus- ja sitten hyväksymisvaiheeseen.

Lisätietoja antavat:

Kaavoittaja ja menettelyvastaava:                                                Kaava- ja YVA-konsultti:

         

Simon kunta                                                                                      FCG Finnish Consulting Group Oy

Ratatie 6, 95200 Simo                                                                      Elektroniikkatie 6, 90590 OULU

 

Ilkka Soukka                                                                                      Erika Brusila

Tekninen johtaja                                                                                Projektipäällikkö, kaavoitus

puh. 040 069 1616                                                                            puh. 041 731 3542

ilkka.soukka@simo.fi                                                                       erika.brusila@fcg.fi

 

Yhteysviranomainen:                                                                       Leila Väyrynen
                                                                                                             Projektipäällikkö, YVA

Lapin ELY-Keskus                                                                            puh: 040 541 2306

Kirjaamo, PL 8060                                                                            leila.vayrynen@fcg.fi

96101 Rovaniemi                                                                                               

                                                                                                                        

Venla Liljeström        

Tuulivoima-asiantuntija

puh: 0295 037 421

venla.liljestrom@ely-keskus.fi

 

Yleisötilaisuus etäyhteydellä tästä linkistäMuita uutisia