Kuulutus asemakaavan voimaantulosta

MRA:n § 93 mukaan saatetaan tiedoksi, että Simon Asemanseudun asemakaava-alueen (Asemakylän) täydennys ja asemakaavan laajennus, joka on hyväksytty Simon kunnanvaltuustossa 09.08.2021 § 132, tulee voimaan tällä kuulutuksella 07.10.2021.

 

Simossa 07.10.2021

KUNNANHALLITUSMuita uutisia