Kuulutus; Lapinkosken ja Harjusrannan yleiskaavat vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmat nähtäville

Kaavoituksen tavoitteina on laatia Lapinkosken suunnittelualueelle yleiskaava, jossa suunnittelualueelle osoitetaan matkailupalvelujen aluetta ja Harjusrannan alueelle yleiskaava, jossa Harjusrantaan osoitettaisiin matkailupalvelujen aluetta ja leirintäaluetta. Tarkoituksena on laatia yleiskaavat, joita voidaan käyttää rakennuslupien myöntämisen perusteena. Lisäksi tavoitteena on laatia alueille yleiskaavat, jotka vastaavat tämän päivän vaatimuksia ja tarpeita.

Simon kunnanhallitus on päättänyt 04.09.2023 § 214 käynnistää Lapinkosken yleiskaavoituksen, ja 04.09.2023 § 215 käynnistää Harjusrannan yleiskaavoituksen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ovat julkisesti nähtävillä mielipiteiden esittämistä varten 14.09. – 14.10.2023 seuraavissa paikoissa ja internetsivuilla:

Kuntalaisille ja muille osallisille annetaan mahdollisuus esittää mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta nähtävilläolon aikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevat mielipiteet tulee toimittaa Simon kuntaan kirjallisesti (os. Simon kunta, Ratatie 6, 95200 Simo) tai sähköpostitse (os. simon.kunta@simo.fi) määräaikaan mennessä.

 

Lisätietoja:

 

  • Simon kunta: tekninen johtaja Ilkka Soukka, ilkka.soukka@simo.fi, puh. 0400 691 616
  • Kaavat laativa konsultti: FCG Finnish Consulting Group, projektipäällikkö Erika Brusila, erika.brusila@fcg.fi, puh. 041 731 3542


Muita uutisia