Kuulutus Aurinkovoima Ky:n aurinkopuiston laajennuksen suunnittelutarveratkaisun hakemuksesta rakennusluvan vireille tulon yhteydessä

Simon Aurinkovoima Ky hakee suunnittelutarveratkaisua rakennusluvan yhteydessä koskien aurinkovoimalan lisäalueiden rakentamista Simon kunnan Jokikylään kiinteistöille 751-401-3-66 ja 3-99.

Hakemus liittyy hanketoimijan aikaisempaan lupaan siten, että alue on ns. väistöaluetta jo luvitetulle aurinkovoimalalle. Väistöalueelle rakennettavat paneelit jätetään rakentamatta alkuperäiselle alueelle. Aurinkopaneelimäärät eivät lisäänny alkuperäisestä luvasta, uudelleen sijoittelulla haetaan parempia perustamisolosuhteita.

Suunnittelutarveratkaisuhakemuksen vireille tulosta ilmoitetaan tällä kuulutuksella maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti ja niille, joiden etua tai oikeutta hakemus koskee, varataan tilaisuus tulla kuulluksi ja toimittaa huomautus rakennusvalvontaan 19.07.2024 mennessä.

Asiakirjat, joista hankkeen laatu ja laajuus selviävät, ovat tämän kuulutuksen liitteenä.

Lisätietoja lupahakemuksesta ja hankkeesta antaa rakennustarkastaja Sampo Mäkelä, sampo.makela@simo.fi

Kirjalliset huomautukset voi lähettää osoitteeseen:

Simon kunta / Rakennusvalvonta

Ratatie 6

95200, Simo

 

Simossa, 03.07.2024

RakennusvalvontaMuita uutisia