Kuulutus Simon Ruonasuon tuulivoimaosayleiskaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Nordic Generation Oy (hankkeesta vastaava) suunnittelee tuulivoimahanketta Ruonasuon alueelle. Kaava-alue sijaitsee Simon kunnan alueella, 23 km Simon kuntakeskuksesta koilliseen. Kaava-alueen koko on noin 860 hehtaaria.

Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa Simon kuntaan 5 tuulivoimalan ja niihin liittyvien huoltoteiden, maakaapeleiden ja sähköaseman rakentaminen laatimalla MRL 77 a §:n mukainen oikeusvaikutteinen yleiskaava, jota voidaan käyttää suoraan tuulivoimalan rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Kunnanhallitus päättää asettaa yleiskaavan vireille, kuuluttaa yleiskaavan vireilletulosta ja asettaa yleiskaavaan liittyvän osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville 30 vrk:n ajaksi. OAS on nähtävillä Simon kunnan verkkosivuilla osoitteessa https://www.simo.fi/tekniset-palvelut/kaavoitus-2/yleiskaavat/.  Aineisto on nähtävillä myös Simon kunnanvirastossa osoitteessa Ratatie 6, 95200 Simo.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevat kirjalliset mielipiteet tulee jättää viimeistään 14.10.2023 joko sähköisesti osoitteeseen simon.kunta@simo.fi tai postitse osoitteeseen Simon kunta, Ratatie 6, 95200 Simo. Pyydämme merkitsemään mielipiteeseen selkeästi, mitä osallistumis- ja arviointisuunnitelman kohtaa kommentti koskee.

 

Lisätietoja hankkeesta antavat:

Simon kunta, tekninen johtaja Ilkka Soukka p. Puh. 040 069 1616, ilkka.soukka@simo.fi

Kaavakonsulttina Sitowise Oy, Timo Huhtinen, p. 040 542 5291, etunimi.sukunimi@sitowise.com

Hankkeesta vastaavana Nordic Generation / S-Tuuli SPC Oy, Marko Salmela

puh. 0400 164 981, marko.salmela@nordicgeneration.comMuita uutisia