Kuulutus suunnittelutarveratkaisusta rakennusluvan vireilletulon yhteydessä

Exilion Tuulihankkeet Ky hakee suunnittelutarveratkaisua rakennusluvan yhteydessä koskien noin 80 ha laajuisen aurinkopuiston rakentamista Simon kunnan Jokikylään kiinteistöille 751-401-3-44, 751-401-3-66, 751-401-3-48 ja 751-401-3-68.

Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta ilmoitetaan tällä kuulutuksella maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti ja ne, joiden etua tai oikeutta hakemus koskee, varataan tilaisuus tulla kuulluksi ja toimittaa huomautus rakennusvalvontaan 28.9.2023 mennessä.

Asiakirjat, joista hankkeen laatu ja laajuus selviävät, pidetään nähtävillä Simon kunnan nettisivulla ja kunnantalon ilmoitustaululla 14.9. – 28.9.2023.

Lisätietoja lupahakemuksesta ja hankkeesta antaa rakennustarkastaja Sampo Mäkelä, sampo.makela@simo.fi

Kirjalliset huomautukset voi lähettää osoitteeseen:

Simon kunta / Rakennusvalvonta

Ratatie 6

95200, Simo

 

Simossa, 14.9.2023

RakennusvalvontaMuita uutisia