Ilmoitus kuulutuksesta

LAPELY/2599/2024

ASIA: Pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutokset kunnan alueella. 

Kuulutuksen ja asiakirjojen nähtävillä pito: 

Lapin ELY-keskus on antanut yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella. Kuulutus ja asiakirjat ovat yleisesti nähtävillä 30.5.-2.7.2024 ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset 

Lisäksi ELY-keskus ilmoittaa nähtävillä olosta Lapin Kansassa 30.5.2024. 

 

Linkki kuulutukseen:

https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/55101388/Kuulutus+pohjavesialueiden+luokituksista+muut+alueet+Lappi_2024.pdf/dec0c0c2-ff85-d60c-65ef-c5f40bb91ffb?t=1716984790247

 

Linkki luokitus- ja rajausmuutosesitykseen:

https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/55101388/Luokkamuutosesitys_Muut2024.pdf/f2aee5e8-442e-2d91-fba7-8a96ad50d8aa?t=1716984791213



Muita uutisia