Lapin turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuohjelman hyväksyminen vuosille 2023-2025

Lapin ELY-keskus:

ILMOITUS KUULUTUKSESTA

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus

Asia                     Lapin turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuohjelman hyväksyminen vuosille 2023-2025

Hakija                 Neova Oy

Diaarinumero    LAPELY/3734/2015

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito

Lapin ELY-keskus antaa ylämainitun mainitut hakemusasiakirjat nähtävillä pidettäviksi 5.1.-13.2.2023 väliseksi ajaksi osoitteessa

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset Ajankohtaista Lappi Ympäristö ja luonnonvarat, mistä ne ovat luettavissa.

Linkki kuulutukseen:

https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/49217632/Kuulutus_Neova_Oy_tarkkaluohjelma+.pdf/3056ea68-5a27-6102-7681-ebe0a8aa7a48?t=1672834037919

Linkki tarkkailuohjelmaan:

https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/49217632/Lapin_turvetarkkailuohjelman_p%C3%A4ivitys_vuosille_2023-2025.pdf/8c83053e-badf-e950-e547-          b05ae3c2fee8?t=1672834005903

Tarkkailuohjelman liitekartta:

https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/49217632/Liite+1.+Kartat.pdf/d9ce02b1-231c-895c-e19a-9c0003918e50?t=1672834620865

 

 Muita uutisia