Kuulutus YVA-menettelyn soveltamispäätöksestä yksittäistapauksessa, S tuuli SPC Oy, YVA-menettelyn soveltamistarve, Ruonasuon tuuli- ja aurinkovoimahanke, Simo.

Linkki kuulutukseen: https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/270301/Kuulutus%2C+Ruonasuon+tuuli-+ja+aurinkovoimahanke%2C+Simo.pdf/bd949741-f94d-ebd8-246b-55f18df82c21?t=1718023308840

 

Päätös YVA-menettelyn soveltamisesta yksittäistapauksessa, S tuuli SPC Oy, YVA-menettelyn soveltamistarve, Ruonasuon tuuli- ja aurinkovoimahanke, Simo

Linkki päätökseen: https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/270301/Korjattu+YVA-p%C3%A4%C3%A4tos%2C+Simo%2C+Ruonasuo%2C+alle+45+MW+tuulivoimahanke+ja+60+MW+aurinkovoima.pdf/88618896-8ffc-b626-0b42-943a0d0a7408?t=1718013298049Muita uutisia