Lakkasuon tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma, SimoMuita uutisia