Lapinkosken ja Harjusrannan yleiskaavojen valmisteluvaiheen aineistot nähtäville

Kaavoituksen tavoitteina on laatia Lapinkosken alueelle yleiskaava, jossa Lapinkoskelle osoitetaan matkailupalvelujen aluetta ja Harjusrannan alueelle yleiskaava, jossa Harjusrantaan osoitetaan matkailupalvelujen aluetta ja leirintäaluetta. Tarkoituksena on laatia yleiskaavat, joita voidaan käyttää rakennuslupien myöntämisen perusteena. Lisäksi tavoitteena on laatia alueille yleiskaavat, jotka vastaavat tämän päivän vaatimuksia ja tarpeita.

 

Simon kunnanhallitus on päättänyt 27.05.2024 § 108 asettaa Lapinkosken yleiskaavan valmisteluvaiheen aineiston nähtäville, ja 27.05.2024 § 109 asettaa Harjusrannan yleiskaavan valmisteluvaiheen aineiston nähtäville.

Yleiskaavojen valmisteluvaiheen aineistot ovat julkisesti nähtävillä mielipiteiden esittämistä varten 06.06. – 08.08.2024 seuraavissa paikoissa ja internetsivuilla:

 

 

Kuntalaisille ja muille osallisille annetaan mahdollisuus esittää mielipiteensä yleiskaavojen valmisteluvaiheen aineistoista nähtävilläolon aikana. Mielipiteet tulee toimittaa Simon kuntaan kirjallisesti (os. Simon kunta, Ratatie 6, 95200 Simo) tai sähköpostitse (os. simon.kunta@simo.fi) määräaikaan mennessä.

 

 

Lisätietoja:

 

  • Simon kunta: tekninen johtaja Ilkka Soukka, ilkka.soukka@simo.fi, puh. 0400 691 616
  • Kaavat laativa konsultti: FCG Finnish Consulting Group, projektipäällikkö Erika Brusila, erika.brusila@fcg.fi, puh. 041 731 3542


Muita uutisia