Leuannokan asemakaava vireille

Simon kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 29.11.2021 § 395 käynnistää Leuannokan asemakaavoituksen, kuuluttaa asemakaavan vireilletulosta ja asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtäville. Asemakaavan tarkoituksena on mahdollistaa Simon Leuannokan alueelle nykyaikaisen asuinalueen rakentamisen luonnonympäristön ominaispiirteet ja ympäristövaikutukset huomioiden.

 

Asemakaavan laatiminen tulee vireille tällä kuulutuksella.

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään yleisesti nähtävillä 08.12.2021 – 21.01.2022 kunnan virastotalolla (os. Ratatie 6, 95200, Simo). OAS löytyy myös kunnan internetsivuilla osoitteesta www.simo.fi (> Tekniset palvelut > Kaavoitus > Asemakaavat). Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi esittää tarkistuksia ja täydennyksiä nähtävilläolon aikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyyttä koskevat mielipiteet tulee toimittaa Simon kuntaan kirjallisesti (os. Simon kunta, Ratatie 6, 95200 Simo) tai sähköpostitse (os. simon.kunta@simo.fi) määräaikaan mennessä.

 

Asemakaavan valmistelusta saa lisätietoja kunnan internetsivuilta osoitteesta https://www.simo.fi/tekniset-palvelut/kaavoitus-2/asemakaavat/

sekä seuraavilta henkilöiltä:

 

 

Simon kunta, Ratatie 6, 95200 Simo

Ilkka Soukka, Tekninen johtaja

puh. 0400 691 616, ilkka.soukka@simo.fi

 

Kaavan laatija:

 

FCG Finnish Consulting Group Oy

Kalle Oiva puh. 041 730 2306, kalle.oiva@fcg.fi

 Muita uutisia