Maksniemen liikennepaikka, ratasuunnitelma

Ilmoitus Väyläviraston kuulutuksesta ja vuorovaikutuksen kutsusta.

Väylävirasto:

Väylävirasto julkaisee tietoverkossaan kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun ratasuunnitelman laatimisen aloittamista sekä ilmoittaa suunnittelun aikaisen vuorovaikutuksen järjestämisestä. Väylävirasto saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä. (ratalaki 95 §, HL 62 a §)

Kuulutus on julkaistu 3.11.2020, Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset.

 

Lisätietoja antaa

Väyläviraston projektipäällikkö Eero Virtanen, puhelin 029 534 3017, etunimi.sukunimi@vayla.fi.Muita uutisia