Maksniemen Pihatien asemakaavamuutos vireille

Asemakaavan laatimistarve perustuu Pihatien ja Tiitontien yhdistämistarpeeseen; kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa Pihatie kaavatieksi ja yhdistää tielinjaus Tiitontiehen. Asemakaavan muutosalueella on voimassa Maksniemen asemakaava, jonka viimeisin muutos on hyväksytty Simon kunnanvaltuustossa 26.2.2018.

Simon kunnanhallitus päätti käynnistää Maksniemen asemakaavan muutoksen Pihatien osalta kokouksessaan 23.9.2019 § 257. Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 30.03.2020 § 102 kuuluttaa Pihatien asemakaavamuutoksen vireilletulosta ja asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville.

Asemakaavamuutos tulee vireille tällä kuulutuksella 8.4.2020.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on saatavilla kunnasta koko kaavoitusprosessin ajan. OAS löytyy kunnan internetsivuilla osoitteesta www.simo.fi (> Palvelut > Tekniset palvelut > Kaavat ja kiinteistöt > Asemakaavat). Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi esittää tarkistuksia ja täydennyksiä kaavaprosessin aikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyyttä koskevat mielipiteet tulee toimittaa kirjallisesti osoitteella:

Simon kunta
Ratatie 6, 95200 Simo

Lisätietoja antavat:

Simon kunta, Ratatie 6, 95200 Simo

Ilkka Soukka, Tekninen johtaja
puh. 0400 691 616
ilkka.soukka@simo.fi

Kaavaa laativa konsultti:

FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy, Hallituskatu 13 – 17 D, 90100 OULU
Janne Tolppanen, Maankäytön suunnittelija, Arkkitehti
puh. 044 278 7307
janne.tolppanen@fcg.fiMuita uutisia