Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on antanut tänään seuraavan malminetsintälupapäätöksen, joka sijoittuu Simon kunnan alueelle.

 

KUULUTTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄOLO

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) toimittaa oheisena malminetsintälupapäätöstä:

ML2021:0132 koskevat kuulutusasiakirjat sähköisesti.

 

Tieto päätöksen antamisesta on julkaistava Simon kunnan ilmoituskanavassa ja pidettävä nähtävillä 5.8.2024 asti.

Päätöksien asiakirjat ovat julkaistavissa sähköisesti suoraan myös Tukesin internetsivuilta osoitteessa:

https://tukes.fi/malminetsintaluvat-ja-valtauksetMuita uutisia