KASVUKYSELY PK-YRITYKSILLE

Kemin Digipolis Oy suorittaa Kemin, Keminmaan ja Simon pk-yrityksille kasvukyselyn, jolla pyritään saamaan esiin kasvuhaluiset ja kasvukykyiset alueen yritykset. Kyselyllä selvitetään näiden yritysten kasvuun liittyvät haasteet ja mahdollisuudet.

Kysely liittyy PK-kasvu -hankkeeseen, jossa suunnitellaan saatujen tietojen pohjalta yrityksille kasvuohjelma, joka toteutetaan erillisinä yritys- tai yritysryhmähankkeina. Hankkeen lähtökohtana on alueen äkillinen rakennemuutos, johon hankkeella osaltaan haetaan ratkaisuja pk-yritysten kehittymisen kautta.

Kyselyn suunnitteluun ovat osallistuneet alueen kunnat, oppilaitokset, viranomaiset sekä yrittäjät. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti.
Vastaamalla kyselyyn olet vaikuttamassa alueen yritysten kasvuun !

Vastaa kyselyyn

 

 

 

 Muita uutisia