Ilmoitus hakemuskuulutuksesta

Hakija: Turveruukki Oy

Asia: Kuurtosuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan rauettaminen ja jälkihoitotoimien vahvistaminen, Ii ja SimoMuita uutisia