Rakennusjärjestyksen uudistaminen

Simon kunnanvaltuusto on päätöksellään 13.03.2023 § 12 hyväksynyt uudistetun rakennusjärjestyksen.

Hyväksymistä koskeva pöytäkirja on nähtävänä 15.03.2023 alkaen kunnan yleisessä tietoverkossa.

 

Simossa 15.3.2023

Kunnanvaltuusto

 

RakennusjärjestysMuita uutisia