Rakennusjärjestyksen uudistaminen, rakennusjärjestysluonnos

Simon kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen on käynnistynyt ja hankkeesta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Nykyinen rakennusjärjestys on tullut voimaan 2002 ja vaatii päivitystä.

Simon kunnanhallitus on 05.09.2022 § 534 päättänyt asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja rakennusjärjestysluonnoksen julkisesti nähtäville MRL 15 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti sekä pyytää tarvittavat lausunnot.

Simon kunnan rakennusjärjestysluonnos on julkisesti nähtävillä 14.9. – 6.10.2022 välisen ajan.

Asiakirjoihin voi nähtävilläoloaikana tutustua Simon kunnan teknisellä osastolla (os. Ratatie 6, 95200 SIMO) viraston aukioloaikoina.

Rakennusjärjestysluonnokseen voi tutustua myös Simon kunnan kotisivuilla osoitteessa www.simo.fi (Tekniset palvelut – Rakentamismääräykset ja katselmukset)

https://www.simo.fi/tekniset-palvelut/rakentamismaaraykset-ja-katselmukset/ .

Nähtävilläolosta tiedotetaan myös paikallislehdessä. Suunnitelmasta pyydetään lausunnot viranomaisilta. Osallisilla on mahdollisuus esittää suunnitelmasta mielipiteitä ja täydennyksiä nähtävilläolon aikana. Suunnitelmaa koskevat mielipiteet tulee toimittaa Simon kuntaan kirjallisesti (os. Simon kunta, Ratatie 6, 95200 Simo) tai sähköpostitse (os. simon.kunta@simo.fi) 6.10.2022 mennessä.

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Ilkka Soukka, p. 0400 691 616 / ilkka.soukka@simo.fi

KUNNANHALLITUSMuita uutisia