Rakennustyömaa Vt4 Maksniemi-Viantie

Työmaalla tehdään vuoden 2019 aikana puuston ja pintamaiden poistot.

Työmaalla tehdään vuoden 2019 aikana puuston ja pintamaiden poistot. Lisäksi urakoitsija pyrkii tekemään kiertotiet päällystettyinä. Viantiejoelle rakennetaan varasilta nykyisen viereen. Uusi rinnakkaistie Maksniemestä Viantielle rakennetaan tämän työmaan yhteydessä. Työt jatkuvat seuraavan vuoden lokakuulle, jolloin hanke pitäisi olla valmis. Hankkeelta jää rakentamatta 800 m Maksniemen pohjoispäästä, sekä kaksi rinnakkaistien kohdetta. Näiden lisärahoitus ratkeaa mahdollisesti ennen vuoden vaihdetta.

Hankkeen rahoitusvaje on noin 3 M€ johtuen hankkeelle varatusta rahoituksen puutteesta, joka johtuu kustannuslaskelmien tiesuunnitelma/rakennussuunnitelma erosta.

Läjitysaluesopimuksista kiinteistön omistajat ovat suoraan yhteydessä urakoitsijaan, urakoitsija tekee valinnat mahdollisista rakennettavista läjitysaluepaikoista. Tämän jälkeen urakoitsija toimittaa sopimukset karttoineen kuntaan, jossa tehdään lopullinen päätös, onko alueelle mahdollista läjitysalue tehdä (pohjavesialue, kaava tai vesi/viemäri voivat olla rajoitteena). Urakoitsijan toimisto sijaitsee Maksniemen vanhan 4 tien eteläpäässä. Rakennussuunnitelmat nähtävillä linkkeinä alla.

Yhteyshenkilöt ja yhteystiedot
Rakennuttaja:
Keijo Heikkilä, 029 5343582, Väylä virasto

Urakan valvojat:
Anton Matinmikko, +358 40 069 7154, Projekti-insinööri
Henri Määrälä, +358 40 576 9096, Projektipäällikkö

Urakoitsija/GRK:
Jarkko Heiskanen, 050 4360944, Työpäällikkö
Tatu Kukkonen, 050 5744249, Työmaan vastaava
Eero Toljamo, 040 5717761, työnjohtaja
Sampo Eskola, 050 3452203, työmaainsinööriMuita uutisia