Simon kunnan avustukset yksityisteiden kunnossapitoon

Simon kunta ilmoittaa haettavaksi yksityistieavustukset teiden kunnossapitoon vuoden 2020 kustannusten perusteella. Avustushakemukset tulee palauttaa 15.5.2021 klo 14.00 mennessä Simon kunnanviraston postilaatikkoon tai postitse osoitteella Simon kunta, Tekninen osasto, Ratatie 6, 95200 Simo.

 

Hakemuksen liitteeksi tulee antaa selvitys:

  • onko yksikkömaksuja maksettu v. 2020
  • jäljennös tilinpäätöksestä tai kopiot kuiteista
  • perustetun tiekunnan on päätettävä avustusten hakemisesta tiekunnan vuosikokouksessa. Pöytäkirjanote liitteeksi.

 Tiellä on oltava vähintään 1 vakituinen asukas ja rakennuksen tulee olla hyväksytty vakituiseen asuinkäyttöön.

 Hakemus tulee palauttaa kaikkine liitteineen määräpäivään mennessä. Myöhästyneille hakemuksille voidaan myöntää avustusta vain, mikäli määrärahaa on vielä jäljellä.

 

1.1.2019 voimaantullut yksityistielaki 560/2018 § 84

Kunta päättää sen varoista yksityistien tienpitoon myönnettävistä avustuksista, avustuksen ehdoista ja käytön valvonnasta samoin kuin tien tekemisen tai kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan suoritettavaksi. Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä edellytetään.

 

Lisätietoja Simon kunnan tekninen osasto Jaana Hiltunen 040 5365 494 tai sähköpostilla jaana.hiltunen@simo.fi.

 Muita uutisia