Työsuunnittelija vastaa kunnan työllistämispalveluista ja niiden kehittämisestä yhteistyössä hallintojohtajan kanssa. Toimenkuvaan kuuluu mm. auttaa ja aktivoida työttömiä opiskelu- tai työelämään siirtymisessä, työkokeilumahdollisuuksien esittämistä ja kuntouttavan työtoimintapaikkojen järjestämistä, koululaisten ja opiskelijoiden kesätyö ja työnhakuvalmennusta, TYP- ja TE24-uudistuksen työryhmien toimintaan osallistumista. Palkkatukihakemusten laadintaa ja maksatusta.

Haemme joukkoomme oma-aloitteista, tavoitteellista, itsenäiseen ja tiimityöskentelyyn soveltuvaa henkilöä. Edellytämme tehtävään soveltuvaa alempaa korkeakoulututkintoa, sosionomi tai vastaavat sosiaalityön opinnot sekä aikaisempaa kokemusta tehtävää tukevista asiakaspalvelutehtävistä. Odotamme hakijalta kykyä tunnistaa asiakkaiden palvelutarpeet ja etsiä asiakkaille räätälöityjä ratkaisuvaihtoehtoja. Tehtävän hoitamiseen tarvitaan joustavaa ja ratkaisukeskeistä työotetta sekä hyviä ohjaustaitoja. Lisäksi tehtävässä tarvitaan hyvää tietoteknistä osaamista, esiintymistaitoja sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Julkisten työvoimapalvelujen, kuntoutus- ja koulutusjärjestelmien sekä alueen työmarkkinatilanteen tuntemus ja kokemus yritysyhteistyöstä katsotaan eduksi tehtävien hoitamisessa.

Palkkaus on KVTES:n mukainen

Hakemukset pyydetään toimittamaan sähköisen kuntarekry.fi järjestelmän kautta 2.5.2023 klo 12 mennessä. Haastattelut suoritetaan 8.5.2023 Simon kunnanvirastolla. Alkuperäiset työ- ja tutkintotodistukset tulee esittää haastattelussa.

Lisätietoja:

Hallintojohtaja Mirja Klasila p. 040 8266 421 tai mirja.klasila@simo.fiMuita uutisia