Simon Lyypäkin tuulivoimaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä

Simon kunnanhallitus on päättänyt 19.10.2020 (§280) käynnistää osayleiskaavan laadinnan Simon Lyypäkin tuulivoimapuiston osalta. Hanke sijoittuu Simon kunnan pohjoisosaan, Simojoen pohjoispuolelle, etelään Runkauksen luonnonpuistosta. Osayleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena yleiskaavana, jonka perusteella voidaan myöntää rakennuslupia tuulivoimaloiden rakentamiseksi.

Simon Lyypäkin tuulivoimahankkeesta on laadittu MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). OAS:ssa esitetään kaavahankkeen keskeiset tavoitteet, suunnitellut osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyt, laadittavat selvitykset ja vaikutusten arvioinnit. OAS on nähtävillä 11.5.-10.6.2022 välisenä aikana Simon kunnan kotisivuilla Internetissä.

Simon Lyypäkin tuulivoimaosayleiskaavan laatiminen kuulutetaan vireille tällä kuulutuksella.

Laadittavan yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olon yhteydessä järjestetään yhteinen, kaikille avoin yleisötilaisuus, jossa hankkeesta on mahdollista saada lisätietoja. Yleisötilaisuus on 19.05.2022 klo 17-19. Tilaisuus järjestetään Alaniemen kylätalolla, osoitteessa Ranuantie 259 B, 95255 Alaniemi. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu klo 16.30 alkaen. Tilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteydellä. Teams -linkki tulee saataville myös kunnan verkkosivuille:

https://www.simo.fi/tekniset-palvelut/kaavoitus-2/yleiskaavat/

Lisätietoja antavat:

Simon kunta                                                                       FCG Finnish Consulting Group Oy / Kaavaa laativa konsultti

Ilkka Soukka                                                                      Ville Ahvikko

Tekninen johtaja                                                                 HM YKS-628, kaavoituksen projektipäällikkö
puh. +358 40 069 1616                                                     puh: +358 50 572 0520
ilkka.soukka@simo.fi                                                        ville.ahvikko@fcg.fi

 

Metsähallitus/ Hankkeesta vastaava

Ville Koskimäki

Hankekehityspäällikkö
puh. +358 40 5369582
ville.koskimaki@metsa.fiMuita uutisia