Tarjouspyyntö Simon kunnan nettisivujen saattaminen saavutettavuusdirektiivin WCAG AA mukaiseksi.

Tarjouspyyntö Saavutettavuusdirektiivi

Simon kunnan nettisivujen saattaminen saavutettavuusdirektiivin WCAG AA mukaiseksi

Tarjouksen tulee sisältää:

 • kiinteä hinta, jolla saavutettavuus on toteutettavissa Simon kunnan sivustolle
 • tarjoajan käsitys saavutettavuudesta
 • kuvaus töistä, joilla saavutettavuus toteutetaan
 • projektin aikataulu

Kiinteään tarjoukseen tulee sisältyä vähintään seuraavien muutostöiden toteutus:

 • värikontrastit ovat riittävät
 • käytettävät sivupohjat selkeitä
  • sivuston tulee olla käytettävissä yleisimmillä selaimilla chrome, firefox, ie…
  • sivuston tulee olla käytettävissä erilaisilla päätelaitteilla, kännyköillä, tableteilla…
 • sivun rakenne erottuu selkeästi
 • helppokäyttöinen navigointi:
  • sivustolla liikkuminen näppäimistöllä mahdollista
  • navigoiminen hyppylinkeillä
 • alt tekstien selkeä ymmärrettävyys
 • tekstin suurentaminen sivulla
 • riittävän suuret fontit nykyisiin sivuun muokatuiksi ja pohjiin valmiiksi saataville
 • koulutus henkilökunnalle saavutettavuudesta ja dokumenttien muokkaamisesta

Toteutusvaiheessa tulee huomioida, että käytettävä tekninen merkkaus tukee saavutettavuutta. Esimerkiksi kuvilla ja äänillä on oltava tekstivastineet ja oikein merkatut nimet, lomakekentillä on oltava nimet, kuten myös valintapainikkeilla.

Ennen julkistusvaihetta testataan kaikki julkaistavat komponentit. Lisäksi tarkistetaan, että julkistuksen kooste on eheä. Kunnalla on oikeus pyytää ulkopuolinen auditointi todentaakseen saavutettavuuden toteutuneen sovitusti.

Tarjoukseen ei tarvitse sisällyttää jo julkaistujen dokumenttien muokkaamista

Tarjous tulee jättää 14.10.2020 mennessä

Tarjouksen tulee olla voimassa 30.11.2020 asti osoitteeseen maria.vaittinen@simo.fi

 

Lisätieto

Maria Vaittinen p. 040 673 5216Muita uutisia