Tiedote – Oulunkaaren vanhuspalveluiden varautuminen koronavirukseen 9.4.2020

Oulunkaaren vanhuspalveluissa on varauduttu koronavirukseen valmiuslain voimaan tulon jälkeen monella tapaa. Valmistautumista ohjaavat sosiaali- ja terveysministeriön, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sekä Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin ohjeistukset.

Ulkopuolisten vierailut Oulunkaaren asumisyksiköissä ja vuodeosastoilla kiellettiin valtioneuvoston määräyksen mukaisesti, ja yksiköiden toiminnassa noudatetaan sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistuksia. Esimerkiksi yksiköiden sisäisiä kokoontumisia on vähennetty ja asukkaat ruokailevat pääsääntöisesti omissa huoneissaan. Asukkaiden päivittäisistä aktiviteeteistä huolehditaan nyt muilla tavoin. Siivousta on myös tehostettu.

”Seuraamme tarkasti kansallisia ja alueellisia tiedotteita sekä ohjeita ja tiedotamme aktiivisesti henkilöstöä tilanteen kehittymisestä. Tällä hetkellä on tärkeää toimia siten, että pyrimme kaikin keinoin estämään viruksen leviämisen”, sanoo Oulunkaaren vanhuspalvelujohtaja Hannele Pöykiö.

Valmiuslain astuttua voimaan myös ikäihmisten päivätoiminta keskeytettiin. Erilaisista digitaalisista välineistä on kuitenkin etsitty ratkaisua niin päivätoiminnan kuin kotihoidonkin asiakkaille, joille on tarjottu mahdollisuutta hankkia maksutta käyttöönsä etävalvontalaitteita tai muita päätelaitteita. Oulunkaaren Digikummin johdolla niiden välityksellä on kotihoidon asiakkaille järjestetty erilaista ohjelmaa, kuten jumppia ja juttelutuokioita. Laitteiden avulla tässä epätavallisessa tilanteessa voidaan korvata joitain kotikäyntejä, mutta kaikille asiakkaille turvataan hyvä ja asianmukainen hoito.

Sosiaali- ja terveysministeriö määrää, että lakisääteiset palvelut on pystyttävä tarjoamaan myös poikkeusoloissa, ja esimerkiksi omaishoitajien vapaita järjestetään edelleen halukkaille. Näin tuetaan omaishoitajien työtä ja jaksamista.

Kotihoidossa haasteena suojainten saatavuus

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan kotihoidossa on käytettävä koronavirusepidemian aikana hengityssuojainta asiakkaan suojaamiseksi henkilökunnan mahdollisesti kantamalta taudilta. Kotihoidossa haasteena on ollut kertakäyttöisten hengityssuojainten saatavuus, kuten kansallisestikin on uutisoitu. Oulunkaaren kotihoidon työntekijöille on hankittu kertakäyttöisten suojainten lisäksi kankaisia suojaimia, joita voidaan käyttää terveiden asiakkaiden kanssa asioidessa. Asiakkaille annetaan lisäksi ohjausta hygienia-asioissa sekä viruksilta ja taudeilta suojautumisessa.

”Suojaintilanne on maailmanlaajuisestikin huono ja toivomme, että saamme riittävästi suojaimia käyttöömme mahdollisimman pian. Suojaimia hankitaan alueellisen hankintarenkaan lisäksi myös omien kanavien kautta. Tarve on suuri, sillä jo viikoittainen menekki on Oulunkaarenkin alueella valtava. Kotihoito tekee kunnissa keskimäärin 200 käyntiä päivittäin, mikä tarkoittaa 7000 kertakäyttöistä suojainta viikossa Oulunkaaren alueella. Kaiken kaikkiaan vanhuspalveluiden työntekijät ovat tehneet erittäin hyvää ja vastuullista työtä näiden poikkeusolojen aikana”, kertoo Hannele Pöykiö.

”Varautumista koskevat suunnitelmat ohjaavat epidemioihin ja pandemiaan varautumista. Suojainten tarve koronatilanteeseen varautumisessa on hyvin erityinen, sillä niitä tarvitaan poikkeuksellisen paljon terveydenhuollon lisäksi vanhus- ja perhepalveluissa. Oulunkaari tekee muiden toimijoiden kanssa koko ajan tiivistä yhteistyötä suojautumisvarustetilanteen osalta, jotta voimme vastata voimakkaasti lisääntyneeseen kysyntään. Tilanne kohenee koko ajan. Asiakkaiden ja työntekijöiden turvallisuus tässä poikkeuksellisessa tilanteessa on ensiarvoisen tärkeää”, toteaa Oulunkaaren kuntayhtymän johtaja Leena Pimperi-Koivisto.

 

Lisätietoja:

Leena Pimperi-Koivisto, kuntayhtymän johtaja, Oulunkaari P. 050 395 0331, leena.pimperi-koivisto@oulunkaari.com

Hannele Pöykiö, vanhuspalvelujohtaja, Oulunkaari P. 050 310 7370, hannele.poykio@oulunkaari.com

 

Oulunkaaren kuntayhtymä

Oulunkaaren kuntayhtymä tuottaa Iin, Pudasjärven, Simon, Utajärven ja Vaalan sosiaali- ja terveyspalvelut. Lisäksi Oulunkaari tarjoaa jäsenkunnille seudullisen kuntapalvelutoimiston kautta talous-, henkilöstö- ja tietopalveluja. Kuntalaisia alueellamme on noin 26 000 ja työntekijöitä noin 1200.

Tärkeimmät arvomme ovat yhdessä tekeminen, vastuullinen omatoimijuus ja rohkea kehittäminen. Pyrimme kaikessa toiminnassamme laaja-alaiseen hyvinvointiin, alueelliseen vaikuttavuuteen sekä asiakkaiden ja kuntalaisten osallisuuteen. Työssämme korostuvat hyvinvointityön yhdyspinnat ja yhdessä tekeminen sekä asiakaslähtöiset lähipalvelut ja sähköisten palvelujen kehittäminen.

Visiomme on #mielekäselämäkotona.Muita uutisia