Yleiskaavan hyväksyminen uudelleen Oikaisukehotuksen (MRL 195§) johdosta: Simojoen yleiskaava

Simon kunnanvaltuusto on kokouksessaan 10.1.2022 § 5 (osa-alue A), § 6 (osa-alue B) ja § 7 (osa-alue C) hyväksynyt Simojen yleiskaavan uudelleen. Uudelleen hyväksymisen syynä ovat vähäiset muutokset, jotka on tehty oikaisukehotuksen 12.7.2021 perusteella.

 

Kaava-aineistoon voi tutustua kunnan verkkosivuilla osoitteessa: https://www.simo.fi/tekniset-palvelut/kaavoitus-2/yleiskaavat/ tai kunnanvirastossa Ratatie 6.

 

Hallinto-oikeus varaa aiemmasta päätöksestä valituksen tehneille tilaisuuden täydentää tai muuttaa valitustaan. Myös muilla valitukseen oikeutetuilla on oikeus hakea muutosta päätökseen siltä osin kuin kaavaa on muutettu.

 

Pöytäkirja on nähtävillä ja saatavissa valitusosoituksineen Simon kunnan verkkosivuilla osoitteessa: https://www.simo.fi/kunta-ja-hallinto/paatoksenteko tai kunnanvirastossa, osoitteessa Ratatie 6 95200 Simo.

 

KunnanvaltuustoMuita uutisia