Maatalousyrittäjyys

Maataloustoimi
Maataloustoimistossa hoidetaan maaseutuyritysten asioita esim. neuvotaan maataloustukien hakemisessa, rekisteröitymisessä eläintenpitäjäksi ja rahoitusasioissa. Toiminnan painopiste on maaseutuelinkeinojen perusedellytysten turvaaminen sekä työpaikkojen säilyttäminen maaseutualueella.

Maatalouden tuki ja kehittäminen
Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen tehtävänä on hallinnoida sekä vastata kansallisten ja EU-rahoitteisten viljelijätukien kuntatason tehtävistä yhteistyössä maaseutuviraston kanssa Simon, Tornion, Tervolan, Ranuan, Keminmaan, Rovaniemen ja Kemin alueella.

Maaseutuhallinto auttaa muun muassa tilakauppojen ja maatilojen sukupolvenvaihdosten suunnittelussa sekä muissa tilojen kehittämisasioissa. Kehittämistyöhön kuluu myös Simon kunnan myöntämien avustusten hallinnointi käytettävissä olevan määrärahan puitteissa.

Avustukset
– karjanjalostus-, talous-, investointi-, maksuvalmius-, rakentamissuunnitelmakustannukset
– lomituskustannukset
– tuotantoeläinlääkintäkustannukset

Vahinkokorvaukset
– valtion rauhoittamien lajien aiheuttamat vahingot esim. kurkien
– hirvieläinten ja suurpetojen aiheuttamat vahingot
Korvaushakemukset toimitetaan kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Lisätietoa mavin sivuilta.

Yhteystiedot
Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen Simon toimipaikka sijaitsee Simon kunnanvirastolla osoitteessa Ratakatu 6. Maataloussihteeri Heikki Pennanen p 050 597 1161 heikki.pennanen@tervola.fi Toimistopäivät Simossa torstai ja perjantai. 

Lomakkeet

Maatalouden tukilomakkeet
Mavi
Ympäristönsuojelulomakkeet

Linkit

Eläinlääkintähuolto
Sähköinen tukihakemus
Maa- ja metsätalousministeriö
Pro-agria Lappia 
Mela
ELY-keskus
Maaseutulautakunta
Peräpohjolan kehitys ry
Lomituspalvelut

Simon kunta
Ratatie 6
95200 Simo
Puh. (016) 269 111
simon.kunta(at)simo.fi

Puhelinvaihde on avoinna kello

8.00 – 11.30, 12.15 – 15.15.