Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kuntalain 1§:n perusteella kunnan perustehtävä on asukkaisensa terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Terveydenhuoltolain 12§:n 1 momentin mukaan kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus.

Ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavat monet kunnan hoitamat tehtävät; moniammatillinen yhdyskuntasuunnittelu, liikunta- ja kulttuuripalvelut, varhaiskasvatus, nuorisotyö, koulutus, työpaikat mainittuina. Kunnan poikkihallinnollisen yhteistyön lisäksi tarvitaan kunnan ja alueen muiden toimijoiden kanssa yhteistyötä. Seurakunta, yritykset, järjestöt / yhdistykset, eri oppilaitokset, Oulunkaaren kuntayhtymä, sairaanhoitopiiri ja maakuntaliitto.

Martimojärvi

Simon kuntaan on laadittu

Lisätietoja vapaa-aikatoimenjohtaja, hyvinvointikoordinaattori Soile Vakkala
Yhteystiedot

Simon kunta
Ratatie 6
95200 Simo
Puh. (016) 269 111
simon.kunta(at)simo.fi

Puhelinvaihde on avoinna kello

8.00 – 11.30, 12.15 – 15.15.