Aamu- ja iltapäivätoiminta

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

Aamu-ja iltapäivätoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslain 8 a luvun mukaista perusopetuksen oppilaille suunnattua toimintaa. Perusopetuslain 48 a §:n 4 momentin mukaisesti Opetushallitus päättää aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä antamalla toimintaa varten perusteet.  Aamu- ja iltapäivätoiminta tulee järjestää näiden perusteiden mukaisesti 1.8.2011 alkaen.

Simon kunnassa aamu-ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä säädösten ja määräysten mukaisesti vastaa sivistyslautakunta. Toiminnan toteuttamisesta vastaa vapaa-aikatoimenjohtaja (kuntakohtainen koordinaattori) yhdessä sivistystoimenjohtajan ja koulujen johtajien sekä aamu-ja iltapäivätoiminnan ohjaajien kanssa. Toimintasuunnitelma päivitetään lukuvuosittain tai tarvittaessa. Sivistyslautakunta varaa vuosittain talousarvioon aamu-ja iltapäivätoiminnan järjestämistä varten määrärahat. 

Simon kunta järjestää perusopetuslain mukaista aamu-ja iltapäivätoimintaa 1-2- luokkalaisille ja erityisopetuksen oppilaille kunnan päättämässä laajuudessa kunnan omana toimintana. Aamutoimintaa järjestetään klo 7.00 alkaen koulupäivän alkamiseen saakka ja iltapäivätoimintaa järjestetään koulupäivinä klo 12.00- 17.00 välisenä aikana. Simon kuntaan on laadittu perusopetuksen aamu-ja iltapäivätoiminnan perusteet ja paikalliset olosuhteet huomioon ottaen aamu-ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma. Sivistyslautakunta on hyväksynyt sen kokouksessaan.

Linkit

Simon toimipiste
Maksniemen toimipiste
Toimintasuunnitelma
Hakemus
Esitietolomake

Simon kunta
Ratatie 6
95200 Simo
Puh. (016) 269 111
simon.kunta(at)simo.fi

Puhelinvaihde on avoinna kello

8.00 – 11.30, 12.15 – 15.15.