Koulumatkat ja -kuljetus

Simon kunta järjestää kaikkien sellaisten peruskoulua käyvien oppilaiden kuljetuksen, joiden kotikunta on Simo ja joilla on perusopetuslain 32 §:n mukaan oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen. Ulkopaikkakuntalaisten koulumatkojen korvaamisesta tehdään aina erillinen päätös, joka sovitaan yhdessä oppilaan kotikunnan kanssa.

Simon kunta järjestää maksuttoman koulukuljetuksen, kun
1)     oppilaan koulumatka yhteen suuntaan on yli 5 kilometriä
2)     esikoululaisen tai 1-3 luokkalaisen oppilaan koulumatka yhteen suuntaan on yli 3 km.

Koulumatka mitataan lyhintä jalankulkukelpoista tietä pitkin kotipihan reunalta (portilta) koulun piha-alueen reunalle (portille). Tiellä tarkoitetaan yleistä ja yksityistä tietä, katua, rakennuskaavatietä sekä muuta yleiselle liikenteelle tarkoitettua tai yleisesti liikenteeseen käytettyä aluetta.

Jos lapsen huoltajilla on yhteishuoltajuus ja he asuvat eri osoitteissa, lapsi saa kuljetuksen lähimpään kouluun siitä osoitteesta, johon hän on väestörekisterikeskuksen mukaan merkitty. Väliaikainen asuminen toisen huoltajan luona ei oikeuta kuljetukseen. Oppilaan huoltajien vapaa-ajan matkoista jne. johtuva oppilaan väliaikainen asuminen jossain muualla kuin vakinaisessa kodissa ei oikeuta kuljetukseen.

Lukuvuosina 2017-18 – 2019-20 koulukuljetuksia hoitavat seuraavat liikennöitsijät:

K. Hekkanen Oy   puh. 040 506 1317 / Anu Veittikoski
sähköposti: khekkanen@luukku.com

Kemin Liikenne Oy
puh. 040 544 7071, 040 085 1496
sähköposti: jukka.rytkonen@keminliikenne.fi

Linkit

Koulumatkat ja oikeus kuljetukseen

Simon kunta
Ratatie 6
95200 Simo
Puh. (016) 269 111
simon.kunta(at)simo.fi

Puhelinvaihde on avoinna kello

8.00 – 11.30, 12.15 – 15.15.