Oppilashuolto

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta perusterveydenhuollon ehkäisevää palvelua, jota on saatavilla pääsääntöisesti koulupäivien aikana koululta tai sen välittömästä läheisyydestä.

Kouluterveydenhuoltoon kuuluu

-oppilaan kasvun ja kehityksen, sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen -vanhempien ja huoltajien kasvatustyön tukeminen

-oppilaan erityisen tuen tai tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen ja tukeminen sekä pitkäaikaisesti sairaan lapsen omahoidon tukeminen yhteistyössä muiden oppilashuollon toimijoiden kanssa sekä tarvittaessa jatkotutkimuksiin ja

-hoitoon ohjaaminen

-kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen ja seuranta

Oppilaat käyvät terveydenhoitajan tarkastuksissa vuosittain. 1., 5., ja 8. luokkien tarkastukset ovat laajoja valtioneuvoston asetuksen 380/2009 mukaisesti. Laajassa terveystarkastuksessa ovat mukana lapsi, vanhemmat, koululääkäri sekä terveydenhoitaja. Näissä tarkastuksissa arvioidaan lapsen terveydentilan lisäksi perheen hyvinvointia kokonaisuudessaan, kasvuympäristön vaarapaikkoja sekä läheisväkivaltaa.

Aamuvastaanotto ilman ajanvarausta on klo 8-10.

Terveydenhoitajan puhelinnumero tästä linkistä.

Hammashoito   

Perusopetuksen kaikki luokat tarkastetaan lukuvuoden aikana, oppilaat kutsutaan vuorollaan tarkastukseen. Särkytapauksissa ja tapaturmissa yhteys hammashoitolaan. Hammashoitaja käy alakouluilla kuukausittain harjauttamassa oppilaiden hampaat. Lukiolaisia ei kutsuta hammashoitoon, mutta hammashoitoon itse hakeutuneet alle 18-vuotiaat hoidetaan maksutta. Hammashuollosta lisää tästä linkistä

Koulukuraattori

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, joka toimii kasvatus- ja opetustyön tukena. Hän toimii yhteistyössä oppilaan, hänen vanhempiensa, kouluyhteisön ja eri viranomaisten kanssa. Koulukuraattori edistää koulun ja kodin välistä yhteistyötä sekä kehittää moniammatillista verkostollista yhteistyötä.

Oppilaat ja heidän huoltajansa voivat ottaa yhteyttä koulukuraattoriin keskustellakseen erilaisista koulua, kotia, toveripiiriä ja vapaa-aikaa koskevista asioista. Tarvittaessa koulukuraattori ohjaa oppilasta sekä hänen perhettään koulun ulkopuolisiin palveluihin ja toimii yhteistyössä muiden palvelujen kanssa.

Koulukuraattori kuuluu oppilashuoltoryhmään. Kuraattorin yhteystiedot löytyvät tästä linkistä.

Linkit

Terveyskeskuksen hammasholto

Simon kunta
Ratatie 6
95200 Simo
Puh. (016) 269 111
simon.kunta(at)simo.fi

Puhelinvaihde on avoinna kello

8.00 – 11.30, 12.15 – 15.15.