Simon lukio

Simon lukio antaa perinteistä lukio-opetusta, joka tukee opiskelijan yksilöllistä kasvua ja kypsymistä aikuusuuteen. Opetuksessa koulu pyrkii siihen, että ylioppilastutkinnon suorittavat kaikki lukion aloittaneet ja että kaikilla on mahdollisuus jatkaa opintojaan lukion jälkeen kolmannen asteen oppilaitoksissa. Opintojenohjaukseen kiinnitetään erityistä huomiota. Simon lukiossa on mahdollista suorittaa lukio-opintoja myös aikuisten opetussuunnitelman mukaan.

Simon lukio toimii samassa rakennuksessa Simon koulun yläluokkien kanssa. Osa luokkatiloista on yhteisiä perusopetuksen kanssa. Lukion ohjausryhmillä on omat kotiluokkansa rakennuksen toisessa kerroksessa.

Yhteystiedot:

Simon lukio, Simontie 3, 95200 SIMO
Tarkemmat yhteystiedot tästä linkistä.

Linkit

Simon lukion kotisivut
Ylioppilastutkinto
Opetushallitus
Oulun yliopisto
Lapin yliopisto
Lapin ammattikorkeakoulu
Lappia
Wilma
Sijaisrekisteri

Simon kunta
Ratatie 6
95200 Simo
Puh. (016) 269 111
simon.kunta(at)simo.fi

Puhelinvaihde on avoinna kello

8.00 – 11.30, 12.15 – 15.15.