Asuminen ja rakentaminen

Rakennustyön viranomaisvalvonta alkaa luvanvaraisen rakennustyön aloittamisesta, etenee rakennekatselmuksiin ja päättyy loppukatselmukseen.

Mikäli rakentaminen poikkeaa asemakaavasta, oikeusvaikutteisesta yleis-kaavasta tai rakennusjärjestyksestä, tai jos rakennetaan suunnittelutarve-alueelle tai ranta-alueelle, jolle ei ole vahvistettua kaavaa, tulee ennen rakennusluvan hankkimista saada hankkeelle erillinen suunnittelutarveratkaisu tai poikkeuslupa tekniseltä lautakunnalta.

Rakennusluvassa vaaditut katselmukset tilataan teknisen toimen päälliköltä.
Ne ilmenevät rakennuslupapäätöksestä.

Simon rakennusvalvonta ottaa 1.1.2019 käyttöön sähköisen asiointipalvelun Lupapiste.fi. Kaikki rakentamiseen liittyvät luvat haetaan 1.1.2019 alkaen verkossa Lupapiste.fi-palvelussa.

Lupahakemuksesta toimitetaan yksi piirustussarja paperisena arkistointia varten.

Katselmukset

Yhteyshenkilöt:
Tekninen johtaja
Ilkka Soukka

Toimistosihteeri
Leila Antinoja

Yhteystiedot

Lomakkeet

Ohjeet ja lomakkeet

Lisäinformaatio

Rakennusjärjestys Rakennusvalvonnan taksa

Linkit

Suomen_rakentamis-määräyskokoelma

Maankäyttö- ja rakennuslaki

Maankäyttö- ja rakennusasetus

Sähkölaitos

Kiinteistönmuodostus

Simon kunta
Ratatie 6
95200 Simo
Puh. (016) 269 111
Fax. (016) 266 530
simon.kunta(at)simo.fi

Puhelinvaihde on avoinna kello

8.00 – 11.30, 12.15 – 15.15.