Tekniset palvelut

Teknisten palvelujen toiminta korona-epidemian aikana

Rakennustyön viranomaisvalvonta alkaa luvanvaraisen rakennustyön aloittamisesta, etenee rakennekatselmuksiin ja päättyy loppukatselmukseen.

Mikäli rakentaminen poikkeaa asemakaavasta, oikeusvaikutteisesta yleis-kaavasta tai rakennusjärjestyksestä, tai jos rakennetaan suunnittelutarve-alueelle tai ranta-alueelle, jolle ei ole vahvistettua kaavaa, tulee ennen rakennusluvan hankkimista saada hankkeelle erillinen suunnittelutarveratkaisu tai poikkeuslupa tekniseltä lautakunnalta.

Rakennusluvassa vaaditut katselmukset tilataan teknisen toimen päälliköltä.
Ne ilmenevät rakennuslupapäätöksestä.

Simon rakennusvalvonta on ottanut 1.1.2019 käyttöön sähköisen asiointipalvelun Lupapiste.fi. Kaikki rakentamiseen liittyvät luvat haetaan 1.1.2019 alkaen verkossa Lupapiste.fi-palvelussa.

Lupahakemuksesta toimitetaan yksi piirustussarja paperisena arkistointia varten.

Katselmukset

Tekninen johtaja Ilkka Soukka
Toimistosihteeri Leila Antinoja

Yhteystiedot

Ohjeet ja lomakkeet

Rakennusjärjestys
Rakennusvalvonnan taksa

Linkit

Suomen_rakentamis-määräyskokoelma
Maankäyttö- ja rakennuslaki
Maankäyttö- ja rakennusasetus
Sähkölaitos
Kiinteistönmuodostus

Simon kunta
Ratatie 6
95200 Simo
Puh. (016) 269 111
simon.kunta(at)simo.fi

Puhelinvaihde on avoinna kello

8.00 – 11.30, 12.15 – 15.15.