Nuohous

Nuohouksen järjestäminen

Kiinteistön omistajan tai haltijan velvollisuudet

Rakennuksen omistajan tai haltijan yleisten tilojen osalta sekä huoneiston haltijan hallinnassa olevien tilojen osalta on huolehdittava, että tulisijat ja savuhormit nuohotaan sekä ilmanvaihtokanavat ja -laitteistot huolletaan ja puhdistetaan määrävälein.

Nuohouskerrat

Kerran vuodessa nuohotaan kiinteällä polttoaineella, useammilla polttoaineilla tai raskasöljyllä toimivat sekä yksinomaan kevytöljykäyttöiset tulosijat hormeineen. Suuluukuttoman takan tulipesän, keskuslämmityskattilan ja lämminilmakehittimen tulipesän ja tulipinnan nuohooja puhdistaa vain, mikäli kiinteistön omistaja tai haltija siitä nuohoojan kanssa erikseen sopii.

Kerran kolmessa vuodessa nuohotaan yksityisen loma-asunnon ja sen saunan tulisijat hormeineen. Nuohous on suoritettava loma-asunnon pääasiallisena käyttöaikana. Ympärivuotisessa käytössä olevan loma-asunnon tulisijat ja hormit nuohotaan käytettävän polttoaineen mukaan joka vuosi tai joka toinen vuosi.

Kaasukäyttöisten tulisijojen ja hormien kunto tarkastetaan palotarkastuksissa ja tarvittaessa ne määrätään nuohottovaksi.

Poikkeustapaukset

Pelastusviranomainen voi paloturvallisuussyistä määrätä, että nuohous on suoritettava useamminkin kuin edellä on sanottu. Pelastusviranomainen voi yksittäisten kohteiden osalta antaa luvan siihen, että nuohouksen suorittaa joku muukin kuin piirinuohooja. Tällä tarkoitetaan yleensä isompia laitoksia, joissa on puhdistusvälineet.

Nuohoustaksa

Lapin liitto, pelastuslautakunta päättää kulloinkin käytössä olevan nuohoustaksan, jota nuohoojan tulee noudattaa.

Simon kunnan alueella nuohouksia suorittaa mm.

MR-NUOHOUS OY
Markku Roudasmaa, Kemi
puhelin 040 762 7168

Nuohouspalvelu Juha Peltoniemi, Kemi
puhelin 040 567 4389

NUOHOUS TMI T. LAPPALAINEN
Teuvo Lappalainen, Keminmaa
puhelin 040 068 9581

Lisätietoja tarvittaessa nuohouksesta antaa:
Lapin pelastuslaitos Simo
Palotarkastaja 
Martti Kalmakoski
Puh. 0201 311 346, 0400 395 530
martti.kalmakoski(at)lapinpelastuslaitos.fi

Linkit

Lapin pelastuslaitos 
Nuohousalan keskusliitto

Simon kunta
Ratatie 6
95200 Simo
Puh. (016) 269 111
simon.kunta(at)simo.fi

Puhelinvaihde on avoinna kello

8.00 – 11.30, 12.15 – 15.15.