Simon Vesihuolto Oy

Simon kunnan yleisenä vesi- ja viemärilaitoksena toimii Simon Vesihuolto Oy. Sen tehtävänä on toimittaa asiakkailleen riittävällä paineella hyvälaatuista vesijohtovettä sekä huolehtia jätevesistä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Simon kunnan alueen kiinteistöistä 70 % on liittynyt Simon Vesihuolto Oy:n vesijohtoverkostoon. Liittyneitä kiinteistöjä on n. 1000 kpl ja kesämökkejä n. 225 kpl. Verkoston kokonaispituus on n. 250 km. Simon Vesihuolto Oy:n osakekannasta 80 % on Simon kunnalla ja loput 20 % yksityisillä. Maksniemen alueella sekä Alaniemen ja Valajanaavan kylillä toimii vesilaitoksena paikallinen vesiosuuskunta.

Simon Vesihuolto Oy on tehnyt riskinarviointia Maailman terveysjärjestön suositteleman Water Safety Plan -periaatteen mukaisesti. Terveydensuojeluviranomainen on hyväksynyt riskinarvioinnin 04/2020.

Talousveteen kohdistuvat riskit liittyvät pääasiassa metsä- ja maatalouteen, liikenteen aiheuttamiin riskeihin, sähköverkon muuntajiin sekä porakaivoihin. Simon Vesihuollon vedenottamoista kaksi kuudesta on porakaivoja. Riskinarvioinnin sekä Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (683/2017) perusteella radon ja radioaktiivisuus otetaan mukaan vesilaitoksen viranomaisvalvontaan. Lisäksi Koukun alueella veden pH-arvo on hieman liian hapan (6,4). PH-arvoa seurataan säännöllisesti ja toimenpiteisiin ryhdytään tarvittaessa.

Simon Vesihuolto Oy on tehnyt riskikartoitusta sekä riskien hallintakeinojen määrittämistä oman organisaation sekä viranomaisten välisenä yhteistyönä. Simon Vesihuolto Oy:n toimittama talousvesi on STM:n asetuksen (683/2017) laatuvaatimukset ja laatusuositukset täyttävää puhdasta juomavettä. Veden laatua tarkkaillaan säännöllisesti vesiturvallisuuden ja veden korkean laadun takaamiseksi.

 Uudet liittyjät tekevät sopimuksen laitoksen kanssa kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitokseen ja sen käytöstä. Sen lisäksi tonttijohdon rakentamissuunnitelmalle tulee hakea sijoitus- ja kaivuulupa. Ilmoitukset kiinteistön omistajan vaihdosta tehdään tehdään siirtolomakkeella

Simon Vesihuolto Oy ei tee enää veden käyttösopimusta suoraan vuokralaisena olevien yksityishenkilöiden kanssa, vaan sopimus tehdään kiinteistön omistajan ja Simon Vesihuolto Oy:n välille. Vuokralaisen veden käytön maksuista vastaa kiinteistön omistaja.

Vuokralaisena olevan yrityksen kanssa tehdään jatkossakin vuokralaisen vedenkäyttösopimus. Sopimukseen tarvitaan kiinteistön omistajan kirjallinen suostumus.

Toimitusjohtaja

Ilkka Soukka

  • hallinto
  • vesi- ja viemärilaitoksen liittymissopimukset
  • uudisrakentaminen ja perusparantaminen
Asentajat

Arto Patokoski                                  
Hannu Kosonen
Petri Hämälistö                                           

  • vesijohto- ja viemäriverkostot
  • liittymien rakentaminen
  • vesimittarien vaihto

Päivystys työajan ulkopuolella
puhelin: 045 1421 411

Laskutuspalvelut

Leila Antinoja 
Jaana Hiltunen

  • vesi- ja jätevesilaskutus
  • omistajan vaihdot
  • vesimittarilukemat
  • perintä
Yhteystiedot
Ratatie 6
95200 SIMO

Lisäinformaatio

Toiminta-alueet:

Vesi- ja viemäriliittymät ovat siirtokelpoisia ja sisältävät arvonlisäveron.
Liittymismaksut 1.1.2018 alkaen:
Vesi:         1.800 € + alv
Viemäri:    2.800 € + alv

Simon kunta
Ratatie 6
95200 Simo
Puh. (016) 269 111
simon.kunta(at)simo.fi

Puhelinvaihde on avoinna kello

8.00 – 11.30, 12.15 – 15.15.